วิธีการเปิดเผยประเทศ
วิธีการเปิดเผยประเทศ

ความคุ้มครองประกันภัยจะเป็นไปตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ออกให้แก่พาร์เซล โปร อิงค์ ข้อกำาหนด ข้อจำกัด และเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้ กรุณาติดต่อตัวแทนขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม