ยื่นข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Female looking at paper while using her laptop in a home office
ยื่นข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

มีปัญหาเกี่ยวกับพัสดุหรือไม่  ไม่ต้องห่วง เราช่วยคุณดำเนินการได้

กระบวนการข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร

ลดความกังวลจากข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการจัดส่งสินค้ากัน วิธีการมีดังนี้

Female using her tablet and sitting on the floor surrounded by boxes

1. ระบุรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับพัสดุ

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุให้เราทราบ รวมถึงหมายเลขติดตาม ผู้ขนส่ง สิ่งที่อยู่ภายใน และมูลค่าของสินค้า

2. ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ และใบสั่งซื้อสามารถช่วยสนับสนุนข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้  ใส่รูปถ่ายสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

3. ยื่นข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ

ส่งอีเมลข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณแล้วทีมงานจะดำเนินการต่อ!  

ป้องกันความเสียหายและสูญหาย
Female writing on a clipboard next to boxes
ป้องกันความเสียหายและสูญหาย

การจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงอาจเป็นเรื่องที่เสี่ยง แต่การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสองสามข้อสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญหายและความเสียหายได้  

FAQ

กระบวนการควรดำเนินไปอย่างรวดเร็วหากคุณได้ส่งเอกสารที่จำเป็นแล้ว  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สมาชิกในทีมจะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณได้รับอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว เราจะดำเนินการจ่ายเงินในเวลาที่เหมาะสม

ข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงอาจต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกือบทั้งหมดต้องมีหลักฐานการสูญหายและเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าของการสูญหาย เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้ อาจมีการร้องขอเอกสารดังรายการต่อไปนี้ ใบกำกับสินค้า รายการบรรจุสินค้า ใบเปลี่ยนสินค้า ประมาณการการซ่อมแซม ภาพถ่ายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และหากสูญหาย ให้แจ้งความตำรวจหรือใบแจ้งการไม่รับของผู้รับ

หากมีข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับสิ่งที่อยู่ภายในเสียหายหรือสูญหาย คุณต้องเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้จนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นจากผู้ไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องของคุณ

หากพัสดุของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณต้องยื่นข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยในการนำสินค้ากลับคืนมา และไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จัดส่ง หรือในกรณีที่ไม่ได้จัดส่ง 45 วันนับจากวันที่กำหนดส่ง   

เราจะแจ้งยืนยันการได้รับข้อเรียกร้องของคุณทันทีทางอีเมล หากคุณไม่ได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ภายใน 5 วันทำการหลังจากยื่นข้อเรียกร้อง โปรดส่งอีเมลไปที่ operationsupscth@ups.com เพื่อ ยืนยันว่าเราได้รับข้อเรียกร้องของคุณแล้ว