เคล็ดลับในการจัดส่งและการบรรจุหีบห่อที่ปลอดภัย

Female writing on a clipboard next to boxes

เคล็ดลับในการจัดส่งและการบรรจุหีบห่อที่ปลอดภัย

ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญหายและความเสียหาย

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

ร่วมมือกันกับเราโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการจัดส่งสินค้ามูลค่าสูงของคุณ

Birds eye view of a package on a table surrounded by other packing tools
ป้องกันสินค้าโดยใช้กล่องภายในที่มีขนาดเล็กลง

ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น ซองกันกระแทก แผ่นกันกระแทก กระดาษหรือแผ่นโฟม เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายสินค้าภายใน  

Female using a laptop in a store room full of boxes
ติดฉลากกล่องด้านใน

ติดฉลากบรรจุภัณฑ์หรือเขียนหมายเลขติดตามสินค้า ข้อมูลผู้ส่งและผู้รับให้ชัดเจนที่ด้านนอกของกล่องภายใน  

Female closing a box in a store room full of boxes
ใส่กล่องพัสดุสองชั้น

วางกล่องขนาดเล็กไว้ในกล่องจัดส่งขนาดใหญ่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่วัสดุกันกระแทกเพิ่มเติมเพื่อจำกัดการเคลื่อนย้าย  

Female with her hands on a closed box in a store room full of boxes
ปิดผนึกฝากล่อง

ปิดผนึกรอยต่อหรือแผ่นพับทั้งหมดบนกล่องด้านนอกด้วยเทปใสหรือเทปที่ไม่มีข้อความใด ๆ นอกเหนือจากการติดกาวที่แผ่นพับ  

Female scanning a box in a store room full of boxes
ใช้ป้ายฉลากที่เหมาะสม

ลบคำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับของมีค่าและสิ่งที่อยู่ภายใน ชื่อย่อ: เปลี่ยนคำว่าร้านเครื่องประดับอัญมณีของจอห์นสันเป็นร้านจอห์นสัน

คำแนะนำและข้อควรระวังเพิ่มเติม

ก่อนจัดส่งสินค้า
Female holding two packages and using her laptop
ก่อนจัดส่งสินค้า
  • คัดกรองพนักงานและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนว่าจ้าง
  • ติดตั้งวิดีโอและตรวจสอบพื้นที่จัดส่งสินค้าทุกครั้งที่ทำได้
  • จัดระเบียบพื้นที่จัดส่งสินค้าและกำหนดขั้นตอนที่สอดคล้องกัน
  • เก็บบันทึกมูลค่าและ SKU ที่ถูกต้องในการจัดส่งสินค้าทั้งหมด
การจัดส่งสินค้า
Two packages sitting on a welcome mat in front of a door
การจัดส่งสินค้า
  • เพิ่มน้ำหนักพิเศษเพื่อปิดบังสิ่งที่อยู่ภายใน และอย่าบรรจุสิ่งของไว้หลวม ๆ โดยใส่แค่ซองหรือหีบห่อเท่านั้น
  • อย่าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ภายใน แม้แต่กับผู้ให้บริการจัดส่ง
  • อย่าระบุค่าหรือเนื้อหาอ้างอิงบนกล่องหรือฉลาก (เว้นแต่ศุลกากรจะกำหนดไว้เพื่อการส่งออก)
  • ส่งไปยังที่อยู่สถานประกอบการดีกว่าที่พักอาศัยหากทำได้
  • ผู้รับพัสดุต้องเป็นบุคคลตามที่อยู่ และบรรลุนิติภาวะแล้วเมื่อจัดส่งไปยังที่พักอาศัย
  • ติดตามพัสดุของคุณบ่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุถูกจัดส่งถึงเป้าหมาย  
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับความต้องการบริการที่แน่นอน