ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยธุรกิจของคุณ

เคล็ดลับในการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง

ดูขั้นตอนในการเตรียมและจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงของคุณอย่างปลอดภัย
Woman working behind luxury jewelry counter

เพราะเหตุใดจึงสำคัญ: การจัดส่งสินค้าหรูหราและสินค้าที่มีมูลค่าสูงนั้นมีความเสี่ยง แต่มีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้

สิ่งที่คุณสามารถทำได้: เตรียมงานและฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงเหล่านี้

ข้อควรพิจารณาก่อนการจัดส่ง:

 • รักษามาตรการความปลอดภัยไว้เป็นความลับ เพื่อจำกัดข้อมูลและลดความเสี่ยงของพฤติกรรมฉ้อโกง
 • เปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งในเชิงรุกในบริเวณที่มีการโจรกรรมสูง
 • ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้าและการชำระเงินก่อนการจัดส่ง
 • ประสานการจัดส่งกับผู้รับเพื่อลดเวลาในการขนส่ง
 • ฝึกอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับขั้นตอนการบรรจุและความคุ้มครอง
 • ตรวจสอบว่าคุณมีการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการสูญหายและความเสียหาย และ ตรวจหาช่องโหว่ในความคุ้มครองปัจจุบันของคุณ

การเตรียมการจัดส่ง:

 • บันทึกภาพวิดีโอระหว่างเตรียมการจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลขติดตามพัสดุได้รับการบันทึก และเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องว่าได้รับกล่องเปล่า
 • ทำรายการแบบกล่องคู่เพื่อลดการลักขโมย
 • ใช้เทปไฟเบอร์เพื่อปิดผนึกการจัดส่ง เนื่องจากการใช้เทปไฟเบอร์นั้นจะระบุบรรจุภัณฑ์ที่ถูกงัดแงะหรือปลอมแปลงได้ง่ายกว่า
 • ลบคำอธิบายสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึก เช่น เครื่องประดับ เพชร ชื่อบริษัท/โลโก้ ฯลฯ ออกจากฉลากและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ใช้อักษรย่อแทน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์มีความแน่นหนาทั้งภายนอกและภายใน
 • ตรวจสอบการจัดส่งในเชิงรุก หรือทำงานร่วมกับพันธมิตรที่สามารถดำเนินการให้คุณได้
 • ซ่อนหมายเลขติดตามพัสดุ เมื่อแบ่งปันข้อมูลการจัดส่ง
 • ลดการส่งต่อและต้องใช้เอกสาร/ลายเซ็นกำกับทุกครั้งเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

กิจกรรมหลังการจัดส่ง:

 • ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าถูกส่งถึงแล้วและติดตามผู้รับสินค้า
 • หากเป็นไปได้ ควรกำหนดให้มีการเซ็นชื่อรับของเมื่อจัดส่งสินค้า
 • เก็บบรรจุภัณฑ์เสมอเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือหากมีหลักฐานการแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์

การช่วยป้องกันการสูญหาญเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราดำเนินการ ติดต่อสมาชิกในทีมเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราจะช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ช่วยเหลือและสนับสนุน

รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย